Πορτρέτα πρώην σκλάβων
the ough! team

Back to black.

Ίσως να ηχεί σκληρό, αλλά ο θεσμός της δουλείας επιβίωσε μέχρι το 1865 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η υπονόμευση της ανθρώπινης αξίας, ζωής και αξιοπρέπειας χρειάστηκαν πολύ καιρό –τυπικά έναν αιώνα- να αποκατασταθούν για τον τεράστιο πληθυσμό των έγχρωμων πρώην σλάβων στις Η.Π.Α. Στο «Born in Slavery:Slave Narratives from the Federal Writers, Project 1936-1938» μπορεί κανείς να βρει 2300 μαρτυρίες πρώην σκλάβων και 500 μαυρόασπρες φωτογραφίες, όλες εκ των οποίων συλλέχτηκαν την δεκαετία του 1930 από 17 διαφορετικές πολιτείες.

http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/

 via. www.theseamericans.com/back to main